google-site-verification: google43bf3f326a2f7d2d.html google-site-verification: google43bf3f326a2f7d2d.html

Doškoľovacie kurzy

Doškoľovací kurz je určený pre žiadateľov, ktorým bol odobratý vodičský preukaz. O povinnosti absolvovať takýto kurz rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. Skladá sa z výučby teórie a praktických jázd.

Cena:

doškoľovací kurz skupiny B:   450 €

doškoľovací kurz skupiny C:  650

Aktuálne novinky:

Darčeky

12.12.2023

Chcete netradične a originálne obdarovať svojich blízkych nevodičov, alebo polovodičov?

Ako novinku Vám od septembra 2023 Autoškola Václav Šeliga ponúka možnosť absolvovať výcvik KKV pre oblasť nákladnej dopravy - prijímame prihlášky.

Kurzy na vodičské oprávnenie skupiny C a CE otvárame priebežne. Kurzy cez projekt úradu práce VZDELÁVAJ SA - NESTRAŤ PRÁCU - zamestnaný - UKONČENÝ. Kurzy cez REPAS+ - nezamestnaný - UKONČENÝ