google-site-verification: google43bf3f326a2f7d2d.html google-site-verification: google43bf3f326a2f7d2d.html

Doškoľovacie kurzy

Doškoľovací kurz je určený pre žiadateľov, ktorým bol odobratý vodičský preukaz. O povinnosti absolvovať takýto kurz rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. Skladá sa z výučby teórie a praktických jázd.

Cena:

doškoľovací kurz skupiny B:   450 €

doškoľovací kurz skupiny C:  650

Aktuálne novinky:

Nový kurz pre skupinu B zahájime vo štvrtok 20. júna 2024.

Hľadáme zodpovedného, komunikatívneho a priateľského inštruktora do nášho kolektívu pre výcvik vodičskej skupiny CE.