google-site-verification: google43bf3f326a2f7d2d.html google-site-verification: google43bf3f326a2f7d2d.html

Vodičské oprávnenie skupiny  B

- osobný automobil

Cena:

manuálna prevodovka:  850 €

automatická prevodovka:  850 €

individuálny kurz:  1200 €

doškoľovací kurz:  450 €

rekondičná jazda:  45 €


- Vek:  minimálne 17 rokov

- Dĺžka kurzu:  3 - 4 mesiace,

   individuálny kurz:  2 mesiace

Oprávnenie skupiny B platí na vozidlá do hmotnosti 3500 kg a do 8 miest na sedenie mimo vodiča. Maximálna hmotnosť prípojného vozíka je 750 kg, ak celková prípustná hmotnosť celej jazdnej súpravy nepresahuje 4250 kg. Maximálna prípustná hmotnosť prípojného vozíka môže aj presahovať 750 kg, pokiaľ maximálna prípustná hmotnosť celej súpravy nepresiahne 3500 kg.

Doškoľovací kurz je určený pre žiadateľov, ktorým bol odobratý vodičský preukaz. O povinnosti absolvovať takýto kurz rozhoduje príslušný okresný dopravný inšpektorát Policajného zboru. Skladá sa z výučby teórie a praktických jázd.

Vodičské oprávnenie  B 96  

Cena:

500 €

- Vek:  minimálne 18 rokov

- Dĺžka kurzu:  1 mesiac

HK96, čiže Harmonizovaný kód 96  je oprávnenie na jazdnú súpravu zloženú z motorového vozidla skupiny B a prípojného vozidla hmotnosti nad 750 kg a celkovej hmotnosti súpravy nad 3500 kg a pod 4250 kg. Kurz je určený len pre držiteľov vodičského oprávnenia sk. B. Vodičské oprávnenie HK96 je bez skúšky len absolvovaním výcviku. 

Aktuálne novinky:

Hľadáme zodpovedného, komunikatívneho a priateľského inštruktora do nášho kolektívu pre výcvik vodičskej skupiny CE.