google-site-verification: google43bf3f326a2f7d2d.html

Predvianočná AKCIA 100 za 100!

07.12.2023

Podmienky mimoriadnej predvianočnej akcie:

- Žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B, ktorí sú zapísaní v kurzoch so začiatkom 14. novembra 2023 a 7. decembra 2023.

- Riadne uhradená plná suma ceny kurzu v termíne podľa zmluvy.

- Úspešné zloženie celej skúšky v prvom riadnom termíne a 100% úspešnosť v záverečných testoch.

Po splnení hore uvedených podmienok Autoškola vráti účastníkovi 100 € v hotovosti.
Držíme Vám palce!